OBSERVERA! Priser är angivna EXLUSIVE MOMS:
(+ att reseersättning tillkommer!)

 Verkning {för barfotagång}  
      750 kr
 
 Helskoning
 > Kostnad för skor tillkommer! 
 
      1400 kr
 
 Skor {8 mm}
> med trakthål <
(eller sommartravskor)
 
    50 kr/st
 
 Skor {med 4:a broddhål}
(eller travskor med 6 broddhål)
 
   60 kr/st
 
 Snösulor {inkl.  tillpassning} rekommenderar att köpa utav mig, håller normalt sett en hel vintersäsong    
     64 kr/st
 
 Tillpassning av kunds egna sulor
(snösulor, flap eller vanliga sulor)
 
    50 kr/st
 
  Föl :  (Första besöket) Koll benställning samt raspning. Tid läggs ner på att ge trygghet & förtroende för kommande besök (priset blir "vanligt" verkningspris nästkommande gånger beroende på hur mkt tid som behöver läggas ner). Kan även bli rabatterat om det är lite att göra & om fölungen är välhanterad). Men även dyrare om korrigeringsåtgärder behöver göras i form sv plastning eller fölsko. Åtgärdsplan diskuteras med hästägaren på plats. Täta verkningar räcker ofta väldigt långt,       
     1000 kr
 
 Skålning av undersida på skor
(eller om annan extra slipning krävs)
 
    50 kr/st
 
 Helsulor "vanliga"
(tjärdrev under sulor för 30 kr paret)
Tillägg från 100 kr extra & uppåt för "specialsulor" som Propad el. buffert.
 
 220 kr/par
   
 Solepak eller hovsilicon {under sula}  
   40 kr/hov
 
Broddar (is eller gräs)   
     8 kr/st
 
 " Guldskor" med 6 fasta broddar
(eller hårdmetall travsko utan brodd)
 
    130 kr/st
 
 Lokalisering av hälta
 ~inkl. visitering av hov & ben
 samt koll på rakspår och ev. longering
      400 kr
 Visitering/undersökning av hov  
      160 kr
 
Tunghäst-tillägg
{tung häst p.g.a  bråkig el. skadad} 

   200 kr/hov
 
Uppverkning av mindre hovspricka/hålvägg/hovböld   240 - 520 kr
 Uppverkning av stor hovspricka/hålvägg/hovböld       640 kr
 Tappsko {ny sko med trakthål }  
      350 kr
 
 Tappsko
 {vid omläggning av gamla skon}
      300 kr
  Fölkorrigering/hov
(material tillkommer)
 
     600 kr
 
 Saneringskostnad vid arbete i ex.vis ringorm eller kvarkasmittat stall      1000 kr
 Jouravgift
 vid bokning av tid vardagar från 18:00, samt helgdagar  (med undantag om EquiPro själv har föreslagit kvälls/helgtid som alternativ)
     400 kr
 Flytsulor
{pris vid maxåtgång på 1 tub}
 
  1200 kr/par
 
 Hoofcast plastgipsbandage
(inkl. material)
  
   800 kr/hov
 
Hoofcast plastgipsbandage
(exl. material)

   640 kr/hov
 
Plastning
(pris per hov)
av hålvägg/hovskada
(el. bygga vägg, bygga bärrand)
Alt. plasta för barfotakörning i lopp
(inkl. material)
 600 - 1000 kr
Plastning
(pris per hov)
av hålvägg/hovskada
(el. bygga vägg, bygga bärrand)
Alt. plasta för barfotakörning i lopp
(exl. material)
 
  400 - 700 kr
 
 Träning av häst ute hos kund
{60 min}
 
      500 kr
 
 
 Resekostnad
> kolla egen flik till vänster!
 
          ?
           

Fortsättning prislista . . .

Cirkulärgips {inkl. material}  
      800 kr
 
        
Cirkulärgips {exl. material}
 
     
      640 kr
 
Borttagning av cirkulärgips
{inkl. undersökning av hov}
 
      200 kr
 
Hovlagning med skruvad plåt  
      500 kr
 
Utfärdande av remiss till veterinär    
      300 kr
 
Shufill Hoof packing
(pris per hov)
  
       150 kr
 
Skobyte
> inför löpkörning av travhäst <
(då det inte krävs någon verkning)
 
      600 kr
 
Fångverkning  
     1000 kr
 
Enkelt bandage
(inkl. bomull & klisterlinda)
  
     240 kr
 
Enkelt bandage
(exl. material)
 
       100 kr