Priser är angivna inkl. moms:
(OBS! Resekostnad tillkommer!)

 Verkning {för barfotagång}  
   800 kr
 
 Helskoning
 > Kostnad för skor tillkommer!
   1560 kr
 Skor { med traktbroddhål}  
  40 kr/st
 
 Skor { med 4:a broddhål}  
   60 kr/st
 
 Snösulor {inkl- tillpassning} rekommenderar att köpa utav mig, håller normalt sett en hel vintersäsong    
   70/st
 
 Tillpassning av kunds egna snösulor  
   40/st
 
  Föl - koll benställning samt raspning  
   500 kr
 
 Skålad undersida på skor  
  60 kr/st
 
 Helsulor {100kr extra för pro pad sulor}   
  400 kr/par
 
 Solepak {under sula}  
  35 kr/hov
 
  Broddar  
   10 kr/st
 
 " Guldskor" med 6 fasta broddar  
   80 kr/st
 
 Lokalisering av hälta
 ~inkl. visitering av hov/ben
 samt rörelsekoll på rakspår och longering
  500 kr
 Visitering/undersökning av hov  
  300 kr
 
 Cirkulärgips {inkl. material}
   750 kr
 
 Tunghäst-tillägg
 {tung häst/bråkig/skadad}
  250 kr/hov
 Öppning hovspricka/hålvägg/hovböld  400--800 kr
 
 Tappsko {ny sko med trakthål }   400 kr
 
 Tappsko
 {vid omläggning av gamla skon}
  350 kr
  Fölkorrigering/hov (material tillkommer)  
  750 kr
 
 Saneringskostnad vid arbete i ex.vis         ringorm eller kvarkasmittat stall  1000 kr
 Jouravgift
 vid bokning av tid vardagar från 18 samt helgdagar   {med undantag om EquiPro själv föreslagit tiden}
  500 kr
 Flytsulor {pris vid maxåtgång på 1 tub}  
 1500 kr/par
 
 Hoofcast plastgipsbandage inkl. applicering    650 kr
 
 Förseningsavgift
 {vid obetald faktura på förfallodagen}
  150 kr
 Plastning av hålvägg/hovskada   550 kr 
 
 Hovlagning med skruvad plåt   500 kr
 
 Träning av häst ute hos kund {30 min}   400 kr
 
 
 Resekostnad >kolla egen flik till vänster!
 
      ?
 Vill du erhålla 20% rabatt?
 > Det får du på hovslageriarbetet {exl.materialpriset}
när du kommer med din häst till Lilla Tobo-
      !