OBSERVERA! Priser är angivna EXLUSIVE MOMS:
(+ att reseersättning tillkommer!)

 Verkning {för barfotagång}  
      640 kr
 
 Helskoning
 > Kostnad för skor tillkommer! 
 
      1300 kr
 
 Skor {8 mm}
> med trakthål <
(eller sommartravskor)
 
    40 kr/st
 
 Skor {med 4:a broddhål}
(eller travskor med 6 broddhål)
 
   50 kr/st
 
 Snösulor {inkl.  tillpassning} rekommenderar att köpa utav mig, håller normalt sett en hel vintersäsong    
     64 kr/st
 
 Tillpassning av kunds egna sulor
(snösulor, flap eller vanliga sulor)
 
    40 kr/st
 
  Föl - koll benställning samt raspning
(pris kan bli rabatterat beroende på hur mkt tid som behöver läggas ner)
      
     640 kr
 
 Skålning av undersida på skor
(eller om annan extra slipning krävs)
 
    48 kr/st
 
 Helsulor
(80kr extra för pro pad & flapsulor)
  
   320 kr/par
 
 Solepak {under sula}  
   40 kr/hov
 
Broddar (is eller gräs)   
     8 kr/st
 
 " Guldskor" med 6 fasta broddar
(eller hårdmetall travsko utan brodd)
 
    96 kr/st
 
 Lokalisering av hälta
 ~inkl. visitering av hov & ben
 samt koll på rakspår och ev. longering
      400 kr
 Visitering/undersökning av hov  
      160 kr
 
Tunghäst-tillägg
{tung häst p.g.a  bråkig el. skadad} 

   200 kr/hov
 
Uppverkning av mindre hovspricka/hålvägg/hovböld   240 - 520 kr
 Uppverkning av stor hovspricka/hålvägg/hovböld       640 kr
 Tappsko {ny sko med trakthål }  
      320 kr
 
 Tappsko
 {vid omläggning av gamla skon}
      280 kr
  Fölkorrigering/hov
(material tillkommer)
 
     600 kr
 
 Saneringskostnad vid arbete i ex.vis ringorm eller kvarkasmittat stall      800 kr
 Jouravgift
 vid bokning av tid vardagar från 18 samt helgdagar   {med undantag om EquiPro själv föreslagit tiden}
     400 kr
 Flytsulor
{pris vid maxåtgång på 1 tub}
 
  1200 kr/par
 
 Hoofcast plastgipsbandage
(inkl. material)
  
   520 kr/hov
 
Hoofcast plastgipsbandage
(exl. material)

   280 kr/hov
 
Plastning
(pris per hov)
av hålvägg/hovskada
(el. bygga vägg, bygga bärrand)
Alt. plasta för barfotakörning i lopp
(inkl. material)
 600 - 900 kr
Plastning
(pris per hov)
av hålvägg/hovskada
(el. bygga vägg, bygga bärrand)
Alt. plasta för barfotakörning i lopp
(exl. material)
 
  300 - 600 kr
 
 Träning av häst ute hos kund
{60 min}
 
      500 kr
 
 
 Resekostnad
> kolla egen flik till vänster!
 
          ?
 Vill du erhålla 15% rabatt?
 > Det får du på arbetskostnadsdelen av hovslageriarbetet {ej på materialpriset}
när du kommer med din häst till Lilla Tobo
           !

Fortsättning prislista . . .

Cirkulärgips {inkl. material}  
      760 kr
 
         Cirkulärgips {exl. material}  
     360 kr
Borttagning av cirkulärgips
{inkl. undersökning av hov}
 
      160 kr
 
Hovlagning med skruvad plåt  
      400 kr
 
Utfärdande av remiss till veterinär    
      300 kr
 
Shufill Hoof packing
(pris per hov)
  
       80 kr
 
Skobyte
> inför löpkörning av travhäst <
(då det inte krävs någon verkning)
 
      500 kr
 
Fångverkning  
     800 kr
 
Enkelt bandage
(inkl. bomull & klisterlinda)
  
     140 kr
 
Enkelt bandage
(exl. material)
 
       70 kr