OBSERVERA! Priser är angivna EXLUSIVE MOMS:
(+ att reseersättning tillkommer!)

 Verkning {för barfotagång}  
      640 kr
 
 Helskoning
 > Kostnad för skor tillkommer! 
 
      1300 kr
 
 Skor {8 mm}
> med trakthål <
(eller sommartravskor)
 
    40 kr/st
 
 Skor {med 4:a broddhål}
(eller travskor med 6 broddhål)
 
   50 kr/st
 
 Snösulor {inkl.  tillpassning} rekommenderar att köpa utav mig, håller normalt sett en hel vintersäsong    
     64 kr/st
 
 Tillpassning av kunds egna sulor
(snösulor, flap eller vanliga sulor)
 
    40 kr/st
 
  Föl - koll benställning samt raspning  
     400 kr
 
 Skålning av undersida på skor
(eller om annan extra slipning krävs)
 
    48 kr/st
 
 Helsulor
(80kr extra för pro pad & flapsulor)
  
   320 kr/par
 
 Solepak {under sula}  
   40 kr/hov
 
Broddar (is eller gräs)   
     8 kr/st
 
 " Guldskor" med 6 fasta broddar
(eller hårdmetall travsko utan brodd)
 
    96 kr/st
 
 Lokalisering av hälta
 ~inkl. visitering av hov & ben
 samt koll på rakspår och ev. longering
      400 kr
 Visitering/undersökning av hov  
      160 kr
 
Tunghäst-tillägg
{tung häst p.g.a  bråkig el. skadad} 

   200 kr/hov
 
Uppverkning av mindre hovspricka/hålvägg/hovböld   240 - 520 kr
 Uppverkning av stor hovspricka/hålvägg/hovböld       640 kr
 Tappsko {ny sko med trakthål }  
      320 kr
 
 Tappsko
 {vid omläggning av gamla skon}
      280 kr
  Fölkorrigering/hov
(material tillkommer)
 
     600 kr
 
 Saneringskostnad vid arbete i ex.vis ringorm eller kvarkasmittat stall      800 kr
 Jouravgift
 vid bokning av tid vardagar från 18 samt helgdagar   {med undantag om EquiPro själv föreslagit tiden}
     400 kr
 Flytsulor
{pris vid maxåtgång på 1 tub}
 
  1200 kr/par
 
 Hoofcast plastgipsbandage
(inkl. material)
  
   520 kr/hov
 
Hoofcast plastgipsbandage
(exl. material)

   280 kr/hov
 
Plastning
(pris per hov)
av hålvägg/hovskada
(el. bygga vägg, bygga bärrand)
Alt. plasta för barfotakörning i lopp
(inkl. material)
 600 - 900 kr
Plastning
(pris per hov)
av hålvägg/hovskada
(el. bygga vägg, bygga bärrand)
Alt. plasta för barfotakörning i lopp
(exl. material)
 
  300 - 600 kr
 
 Träning av häst ute hos kund
{60 min}
 
      500 kr
 
 
 Resekostnad
> kolla egen flik till vänster!
 
          ?
 Vill du erhålla 15% rabatt?
 > Det får du på arbetskostnadsdelen av hovslageriarbetet {ej på materialpriset}
när du kommer med din häst till Lilla Tobo
           !

Fortsättning prislista . . .

Cirkulärgips {inkl. material}  
      760 kr
 
         Cirkulärgips {exl. material}  
     360 kr
Borttagning av cirkulärgips
{inkl. undersökning av hov}
 
      160 kr
 
Hovlagning med skruvad plåt  
      400 kr
 
Utfärdande av remiss till veterinär    
      300 kr
 
Shufill Hoof packing
(pris per hov)
  
       80 kr
 
Skobyte
> inför löpkörning av travhäst <
(då det inte krävs någon verkning)
 
      500 kr
 
Fångverkning  
     800 kr
 
Enkelt bandage
(inkl. bomull & klisterlinda)
  
     140 kr
 
Enkelt bandage
(exl. material)
 
       70 kr