Priser är angivna inkl. moms:
(OBS! Resekostnad tillkommer!)

 Verkning {för barfotagång}  800 kr
 Helskoning
 > Kostnad för skor tillkommer!
 1560 kr
 Skor { med traktbroddhål}   40 kr/st
 Skor { med 4:a broddhål}   60 kr/st
 Snösulor {inkl- tillpassning} rekommenderar att köpa utav mig, håller normalt sett en hel vintersäsong   70/st
 Tillpassning av kunds egna snösulor   40/st
 Skålad undersida på skor   60 kr/st
 Helsulor {100kr extra för pro pad sulor}   400 kr/par
 Solepak {under sula}   35 kr/hov
 Broddar  10 kr/st
 " Guldskor" med 6 fasta broddar   80 kr/st
 Lokalisering av hälta
 ~inkl. visitering av hov/ben
 samt rörelsekoll på rakspår och longering
  500 kr
 Visitering/undersökning av hov   300 kr
 Cirkulärgips {inkl. material}   900 kr
 Tunghäst-tillägg
 {tung häst/bråkig/skadad}
  250 kr/hov
 Öppning hålvägg/hovböld  300 -500 kr
 Tappsko {ny sko med trakthål }   400 kr
 Tappsko
 {vid omläggning av gamla skon}
  350 kr
 Saneringskostnad vid arbete i ex.vis         ringorm eller kvarkasmittat stall  1000 kr
 Jouravgift
 vid bokning av tid vardagar från 18 samt helgdagar   {med undantag om EquiPro själv föreslagit tiden}
  500 kr
 Flytsulor {pris vid maxåtgång på 1 tub}  900 kr/par
 Hoofcast plastgipsbandage inkl. applicering   
 Förseningsavgift
 {vid obetald faktura på förfallodagen}
  150 kr
  
 Träning av häst ute hos kund {30 min}   400 kr
 Resekostnad >kolla egen flik till vänster!       ?
 Vill du erhålla 20% rabatt?
 > Det får du på hovslageriarbetet {exl.materialpriset}
när du kommer med din häst till Lilla Tobo-
      !