Hovslageri

Jag bedriver min hovslageriverksamhet ute i fält och utgår ifrån Barva som är beläget mellan Eskilstuna & Strängnäs och arbetar inom en radie med vanligtvis ca 6 mil.
Jag arbetar i huvudsak inom Södermanland.
Men även utanför det området ibland.

 

Vad gäller ombesörjning av tappskor så åker jag inte på det utanför denna ca 6 mils radie. (Det blir en för dyr tappsko för kunden anser jag samt blir även väldigt olönsamt för mig).
Jag kan däremot komma på ordinare skoningar om man kan lösa ev. tappsko på annat vis. Jag har flera kunder med detta upplägg & det funkar bra.